ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความจำเป็นในการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วนในการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเช้าของวันที่ 16 กรกรฎาคม พ.ศ.2563 และให้นักเรียนทุกระดับชั้นเดินทางกลับบ้านในเวลา 13.00 น.
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมประชุมในวันทที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

 

78 total views, 4 views today