มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ งานกิจการนักเรียนและงานนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับนายเด่น ทรงศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

584 total views, 2 views today