ผลการคัดเลือกการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สหวิทยาเขต 4
ระดับคุณภาพ “ดี”

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.33


 

รายชื่อโรงเรียนและระดับคุณภาพ

249 total views, 1 views today