การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุรินทร์

หนังสือแจ้งจากสพม.33


 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ (เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียน)

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ (เรื่องระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน)


 

แบบแจ้งความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

489 total views, 2 views today