แสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่งครูฑิฆัมพร อำนวยสวัสดิ์ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ

 

ภาพกิจกรรม

 

60 total views, 7 views today