แสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่งครูสุกัญญา อิ่มใจ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนสิรินธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click
 

112 total views, 6 views today