มอบรางวัลการประกวดแต่งคำขวัญ/สโลแกนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ “เด็กดีมีคุณธรรม” THE IDOL สะเร็น” ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวภัทราพพร สิงโตทอง ได้รับรางลวัล ชนะเลิศ และนางสาวกัลยกร แป้นทอง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแต่งคำขวัญ/สโลแกนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ “เด็กดีมีคุณธรรม” THE IDOL สะเร็น” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

274 total views, 2 views today