ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์

หนังสือแจ้งจาก สพม.33


 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย


 

QR-Code สำหรับส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์


 

กำหนดการ

129 total views, 1 views today