อบรมพนักงานขับรถรถรับส่งนักเรียน

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารทั่วไป จัดการอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถรับส่งนักเรียน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อให้การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนมีความสะดวกและปลอดภัย
ภาพกิจกรรม

 

109 total views, 4 views today