พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

 

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป จัดพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

152 total views, 11 views today