แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ “การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขต”

แจ้งเลื่อนการประกวดโครงงานเปรม ตามกำหนดการ

 

:: รายละเอียดการจัดประกวดและประชาสัมพันธ์ Click

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.33

 

หนังสือแจ้งจากกองทัพภาคที่ 2 และมูลนิธิเปรมฯ

325 total views, 2 views today