ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายชัยกฤต บุญธนาสิริ วิชาเอกดนตรี ตำแหน่งและสังกัดเดิม โรงเรียนศรีสุขวิทยา อำเภอสำโรงทาบ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครู โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานทางการศึกษา ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับ เข้าสู่รั้วแสด-เขียว ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

405 total views, 2 views today