๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการเสงี่ยม วงค์พล พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนอำเภอสำโรงทาบ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ต่อจากนั้น เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวัน “ปิยมหาราช”

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

625 total views, 1 views today