ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนา การศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓

 

ที่มาของโครงการ

 

กำหนดการโครงการ


 

273 total views, 2 views today