ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมสมัครกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล และร่วมสั่งซื้อเสื้อ

:: ลงทะเบียน C.Y.D.O.T. Surin mini marathon 2019 Click
:: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2562

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓


 

หนังสือแจ้งจาก ห้อง ศอ.ปส.จ.สร. ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

227 total views, 2 views today