ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓


 

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม


 

ใบสมัครเข้าร่วม