เชิญชวนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓

 

หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

61 total views, 2 views today