เชิญชวนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓

 

หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

116 total views, 1 views today