เชิญชวนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓

 

หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 total views, 1 views today