กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธียกป้ายสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้านงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธียกป้ายสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมรำลึกถึงคุณของโรงเรียนและสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายและร่วมพิธียกป้ายสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

 

พิธียกป้ายสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
และพิธียกป้ายสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ที่ ๒๐๔/๒๕๖๒

406 total views, 1 views today