มอบรางวัลการประกวดแต่งคำขวัญ/สโลแกนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ “เด็กดีมีคุณธรรม” THE IDOL สะเร็น” ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภา

61 total views, 1 views today

Read more

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ก

99 total views, 1 views today

Read more

รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ก

109 total views, 1 views today

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ ๗

:: กำหนดการประชุมฯ ร

57 total views, 1 views today

Read more

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และเข้าค่ายหัวแหลม 2020

:: ระหว่างวันที่ 18-

101 total views, no views today

Read more