งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาค

304 total views, no views today

Read more

การอบรมปฏิบัติการการสอนวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในสถานศึกษา

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

299 total views, 2 views today

Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กร

444 total views, no views today

Read more

การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

438 total views, 4 views today

Read more

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎ

484 total views, 3 views today

Read more

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเเรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขันทักษะภาษ

1,032 total views, 4 views today

Read more