งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาค

116 total views, 1 views today

Read more

การอบรมปฏิบัติการการสอนวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในสถานศึกษา

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

65 total views, no views today

Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กร

147 total views, no views today

Read more

การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

128 total views, no views today

Read more

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎ

123 total views, 1 views today

Read more

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเเรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขันทักษะภาษ

234 total views, no views today

Read more