ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนา การศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓

272 total views, 1 views today

Read more