การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้องและดนตรีสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

216 total views, 1 views today

Read more

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่๙) และโครงการ”โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ปีที่๔)

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

291 total views, 3 views today

Read more

ผลการคัดเลือกการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทย

249 total views, 1 views today

Read more