การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้องและดนตรีสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

494 total views, 4 views today

Read more

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่๙) และโครงการ”โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ปีที่๔)

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

581 total views, 2 views today

Read more

ผลการคัดเลือกการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทย

420 total views, no views today

Read more

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุรินทร์

หนังสือแจ้งจากสพม.33

618 total views, no views today

Read more