การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้องและดนตรีสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

161 total views, no views today

Read more

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่๙) และโครงการ”โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ปีที่๔)

หนังสือแจ้งจาก สพม.3

229 total views, no views today

Read more

ผลการคัดเลือกการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทย

209 total views, 3 views today

Read more