โครงการ“บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓

108 total views, no views today

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่อ อำนวยความสะดวก บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP ONLINE)

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓

133 total views, no views today

Read more

เชิญคณะวิทยากรประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือเชิญคณะวิทยาก

459 total views, no views today

Read more