ค่าย “ก้าวใหม่ ใน ส.ร.ค.” ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม ค่าย “ก้าวใหม่ ใน ส.ร.ค.” ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น ตามกำหนดการดังนี้
∎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมวันที่ 29-30 มิ.ย. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
∎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 กิจกรรมวันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
∎ จัดกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์

 

✔ แต่งกายชุดนักเรียน ทั้ง 2 วัน
✔ เตรียมปากกามาด้วย
❌ ไม่ต้องสะพายกระเป๋ามา
😷 นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

 

103 total views, 3 views today