“ค่ายปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ SME” ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรม “ค่ายปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ SME” ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมของนักเรียน จัดกิจกรรมวันที่ 24-26 มิ.ย. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนรวม
หมายเหตุ ;
✔ วันแรกชุดนักเรียน วันที่สองชุดพละ วันที่สามชุดนักเรียน
✔ เตรียมปากกาเครื่องเขียนให้พร้อม
😷 นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

152 total views, 4 views today