การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด สหวิทยาเขต 4 ในกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมืองสุรินทร์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดรักการอออกกำลังกาย มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นจนไปสู่อาชีพในอนาคต
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

276 total views, 2 views today