โครงการสถานศึกษาสีขาว(กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก) ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว(กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และป้องกันไม่ให้มีนักสูบหน้าใหม่ จัดกิจกรรม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

850 total views, 5 views today