โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ในสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click
 

 

กิจกรรมการอบรม

 

อ้างอิง : คำสั่งโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
ประจำปี 2562 ที่ ๑๗๔/๒๕๖๒1,562 total views, 3 views today