อบรมแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป จัดการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน จัดการอบรม ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

111 total views, 5 views today