กิจกรรมแสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ ตำแหน่ง ครู ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสหประชาสรรค์ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
โดยการนำของนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนตัวแทนนักเรียน ร่วมมอบของขวัญและดอกไม้แสดงความยินดี

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

อ้างอิง : เรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สอบผอ.รร. นายฐานัสม์ พูนทรัพย์)  ไฟล์ประกาศ

176 total views, 1 views today