ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นางสิริกร วังสันต์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน
3. นายปิยณัฐ ทรีศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา
4. นางสาวฐาปณี สีหวงษ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
5. นางสาวกนกวรรณ ดีเพิ่ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับคุณครู เข้าสู่รั้วแสด-เขียว ด้วยความยินดียิ่ง

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

342 total views, 1 views today