ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
นายพิเชษฐ์ สุมาลุย์ ประธานสภานักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์ ประกาศข้อคิดเห็นของสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ คือ
1.) การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2.) การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
3.) การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม “Fake News”
4.) การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

162 total views, 2 views today