มอบตัว และปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8-11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดำเนินการรับรายงานตัว มอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.) และทวิศึกษา ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง ม.1/1 และ ม.1/2
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ม.1/3 และ ม.1/4
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง ม.1/5 และ ม.1/6
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ปวช.1
วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง ม.4/1 และ ม.4/2
วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ม.4/3 และ ม.4/4
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง ม.4/5 และ ม.4/6
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ม.4/7 และ ม.4/8

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

191 total views, 1 views today