กิจกรรมเดินรณรงค์ ส.ร.ค ร่วมใจคัดแยกขยะ

วันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการ ส.ร.ค ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแกนนำร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ได้แก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๐ นาย และนักเรียนลูกเสือสายชั้น ม. ๒ จัดกิจกรรมคาบเรียนที่ ๘ เวลา ๑๔.๔๐ น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

166 total views, 2 views today