แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
และ
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ผ่านระบบ SGS วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

 

ประกาศ

143 total views, 1 views today