โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับเกียรติเปิดชั้นเรียนในโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยมีคุณครูในโรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรจากสถาบันคีนัน อ.มากูโตะ จากประเทศญี่ปุ่น และวิทยากรที่มากประสบการณ์ร่วมบรรยายและแนะนำเทคนิคในการจัดการชั้นเรียน

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

คณะวิทยากรให้ความรู้

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมรับฟังการบรรยาย

 

กิจกรรม Class Observation
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21102 ม.1/6 จำนวน 1 ชั่วโมง
สอนโดยครูชุติมณฑน์ โสชัยยันต์

959 total views, 4 views today