กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรใหม่

วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรใหม่ ดังนี้

1. นายเสงี่ยม วงค์พล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

2. นายธนาวิทย์ ผาธรรม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

3. นางวรรณา ทรงศิลป์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

4. นางสาวกานต์มณี อุตมะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ยินดีต้อนรับ…ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ
กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรใหม่
 

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการ
กล่าวแนะนำตนเอง
 

นายธนาวิทย์ ผาธรรม รองผู้อำนวยการ
กล่าวแนะนำตนเอง
 

นางวรรณา ทรงศิลป์ ครูอัตราจ้าง
กล่าวแนะนำตนเอง
 

กิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
 

420 total views, 1 views today