ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙


 

สรุปย่อข้อคิดเกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19 ในโรงเรียน โดยคุณหมอ ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ (รองอธิบดี กรมควบคุมโรค)

 

เกร็ดความรู้….โคโรน่า covid-19 อาการ การรักษา โดยหมอต่อ

135 total views, 2 views today