การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ ๗

:: กำหนดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563
หนังสือแจ้งจาก สพม.33

 

รายละเอียดจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

262 total views, 2 views today