อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดย ท่าน สส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นประธานเปิดงาน และนายทนง โชติสรยุทธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
สถานที่จัดการอบรม: ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

 
 

ภาพการอบรม
คลังภาพ Click

259 total views, 1 views today