ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1

✔ จากประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน ข้อมูลของนักเรียนคนใดที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง, ไม่มีชื่อโรงเรียน, มีรายชื่ออยู่ 2 ห้องเรียน, อยู่ในแผนการเรียนที่ไม่ได้เลือก, กรอกรายชื่อสมัครออนไลน์แต่ไม่มีชื่อในประกาศ เป็นต้น ให้แจ้งข้อมูลกับงานรับสมัคร หรือเบอร์โทรติดต่อดังภาพที่แนบมาด้านล่าง
✔อ้างอิงข้อมูลการสมัครเรียนออนไลน์ ลิงค์ข้อมูลการสมัครเรียนแบบออนไลน์

 

 

 

602 total views, 1 views today