เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาอย่างไม่มีกำหนด

เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาอย่างไม่มีกำหนด
แจ้งไปยังนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 ม.6 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562
#เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาอย่างไม่มีกำหนด
#หากนักเรียนคนใดจำเป็นต้องใช้หลักฐานด่วน
ให้ติดต่อ ครูรุ่งทิวา 083-7922224 , ครูกชกร 096-1618923

 

211 total views, 3 views today