รับการตรวจติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม รับการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอสำโรงทาบ และคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ในการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย covid-19” เพื่อตรวจดูความพร้อมในการจัดการศึกษา การจัดการด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

419 total views, 3 views today