กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
และ
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

ประกาศ

392 total views, 1 views today