ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษและกำหนดวันที่เรียนชดเชย

กำหนดการ
ปิดเรียนกรณีพิเศษและกำหนดวันที่เรียนชดเชย

 

กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
ปิดเรียนกรณีพิเศษ
วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรียนชดเชย (ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษและกำหนดวันที่เรียนชดเชย

144 total views, 2 views today