ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือแจ้งจาก สพม.33

 

หนังสือแจ้งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

22 total views, 2 views today