ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือแจ้งจาก สพม.33

 

หนังสือแจ้งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

274 total views, 3 views today