แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 2/2562

53 total views, 3 views today