แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
📌 เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 จากเดิมวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2563
📌 เป็นวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563

 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 2/2562

337 total views, 2 views today