การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) กับกิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ

หนังสือแจ้งจาก สพม.33


 

เอกสารการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ


 

QR code เอกสารการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

405 total views, 1 views today