โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

261 หมู่ 11 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ 044569334
โทรสาร 044569300

E-Mail director@srk.ac.th
Website www.srk.ac.th


127 total views, 1 views today