กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไป ได้จัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ทั้งนี้เพื่อให้ลูกทุกคนและนักเรียนรำลึกถึงพระคุณของแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความรักต่อผู้มีพระคุณ ดังคำขวัญวันแม่ ๒๕๖๑ “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย” โดยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

269 total views, 2 views today